Sinüzit

sinuzit

Tanım olarak burun etrafında yerleşmiş paranazal sinüs olarak tanımlanan boşlukların iltihaplanmasıdır. Hem çocuklukta hem de erişkinde sık saptanan hastalıklardandır.

Dört haftaya kadar iyileşen iltihaplanmalara akut sinüzit denmektedir. Toplumda en sık tanı konulan hastalık olarak kabul edilmektedir.

Paranazal sinüsler maksiller, ethmoid, frontal ve sfenoid sinüslerdir.

Sinüzitte görülen şikayetler majör ve minor kriterler olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Majör kriterler- Yüz ağrısı ve basınç hissi

- Burun tıkanıklığı

-Ateş

-Koku almada azalma(hiposmi)

- Burundan veya genizden iltihaplı akıntı

Minor kriterler- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Diş ağrısı

- Öksürük

 

Baş ağrısı en sık görülen şikayettir. Baş ağrısı çok farklı karakterlerdedir. İltihaplanan sinüse göre ağrının yayılımı farklılıklar göstermektedir. Yüz ve çene ağrısından, göz etrafında ağrı, alında ağrı,ense bölgesine yayılan ağrı veya bunların hepsi birden saptanabilmektedir. Burun tıkanıklığı değerlendirilmesi gereken diğer şikayettir.

Sinüzit etkenleri  arasında viral enfeksiyonlar en sık gözekenlerdir. S. Pneumoniae,H. İnfluenza, M. Catarrhalis bakteri enfeksiyonlarının en sık görülenleridir

Septum deviasyonu, burun eti ve geniz eti problemleri, burun içi gelişim varyasyonları, alerji, sigara, reflü  neden olabilecek durumların başında gelmektedir.

Tanı konulmasında şikayetler ve muayene çok önemlidir. Direkt ve endoskopik muayenede burun içi ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Radyoloji grafileri ve Bilgisayarlı Tomografi tanı konulmasında yardımcıdır.

Sinüs enfeksiyonları tedavi edilmediği takdirde komşu organlara kolayca yayılabilmektedir. Göz içi ve beyin içi komplikasyonlar tedavi edilmediği takdirde görülebilir ve ciddi tablolardır.

Akut sinüzit tedavisinde uygun antibiyoterapi ve destekleyici tedaviler uzman hekim reçetenizle sağlanacaktır.

Kronik sinüzit tedavisinde cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyatı günümüzde sıklıkla yapılmaktadır. Gelişen tıbbi teknoloji ile birlikte navigasyon sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Hastanemizde tüm endoskopik teknikler uzman cerrahlar tarafından yapılabilmektedir. Operasyon sonrası burun içine eriyen tamponlar konulmakta ve hasta konforu artırılmaktadır.

Doç. Dr. Şenol CİVELEK