Akut Otitis Media (Akut Orta Kulak İltihabı)

Akut Orta KulakOrta kulak boşluğunun enflamasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Kulak ağrısı en sık görülen şikayettir. İşitme kaybı tabloya genellikle eşlik etmektedir. Kulak akıntısı kulak zarında iltihaplanmaya bağlı hasarlanmada görülmektedir.

Şikayetler hızlı bir şekilde başlar ve giderek ilerleme gösterir.

Çocukluk çağında çok sık görülür. 3 çocuktan 2’si yılda bir kez otit atağı geçirebilmektedir. Özellikle kreş çağında sık gözükmektedir.

-Biberonla besleme,

-Pasif sigara içiciliği,

-Alerji,

-Sık tekrarlayan ÜSYE gibi etmenler sonucunda sık görülmektedir.

Streptococcus Pneumonia olarak tanımlanan bakteri en sık etkendir.

Kızarıklık, orta kulak boşluğunda iltihap birikimi, delinme ve kronikleşme seyri olmaktadır. Tedavinin amacı şikayetleri geçirmek ve kronikleşmeyi engellemektir.

Tanı konulmasında kulak zarı muayenesi yöntemi çok önemlidir. Mikroskop veya endoskop ile kulak zarındaki kızarıklık ve şekil bozukluğu görülmektedir. Kulak testleri tanıya yardımcı olmaktadır.

Tedavi aşamasında antibiyotikler ilk sıradadır. Kilo ve yaşa göre hekiminizin düzenleyeceği reçetenizi 2 haftaya tamamlamanız önerilmektedir.

Düzelmeyen ve tekrarlayan ve yayılımı düşünülen enfeksiyonlarda kültür almak gerekmektedir.

Tedavi edilmemiş orta kulak iltihapları sonrasında kafa içinde ve kafa dışında çok ciddi riskler oluşabilmektedir. Menenjit, beyin apsesi, yüz siniri felci bunlardan bazılarıdır.

Ağrının şiddetli olduğu durumlarda kulak zarına küçük bir kesi yapılmaktadır.

 

Doç. Dr. Şenol CİVELEK