Akut Tonsillit (Bademcik İltihabı)

bademcik iltihabi

Tonsillit tanım olarak vücudun ilk savunma sistemi olan ağız içinde yerleşmiş bademcik dokuların çeşitli etkenlere bağlı enfeksiyonudur. Özellikle çocukluk çağında çok sık görülmektedir, erişkin çağındaki enfeksiyonlar ise oldukça şiddetlidir.

Boğaz ağrısı en sık görülen şikayettir. Ateş, terleme, halsizlik ve titreme eşlik edebilir. Erişkinde ayrıca yutkunma güçlüğü, eklem ağrısı, baş ağrısı görülebilmektedir.

Mevcut şikayetler  etken mikrobun özelliğine ve kişinin direncine bağlı değişebilmektedir. En sık nedeni virüslerdir. %40’a yakın oranı bakteri enfeksiyonuna bağlıdır. Bakterilerden en sık A grubu Beta Hemolitik Streptokok (BETA  MİKROBU) enfeksiyonu görülmektedir.

Muayene bademcikler ilk dönemde şiş, kızarık ve ödemli görünümdedir. İlerlemiş hastalıkta bademcikler üzerinde beyaz plaklar görülebilir bu duruma kriptik tonsillit denilmektedir.

Hastalığın tanısında K.B.B hekiminin muayenesi ve laboratuvar incelemelerinden yararlanılır. Boğaz Kültürü her hastaya yapılması gerekmektedir. Kan sayımı ve strep testleri de tanı koymada yardımcıdır.

Bademcik enfeksiyonu difteri, kızıl, İnfeksiyöz Mononükleoz ile karışabilmektedir.

Hastalığın tedavisinde antibiyotikler, ateş düşürücüler, ağrı kesiciler ve antiseptik gargaralardan yararlanılır. Antibiyotiklerden penisilin türevleri, amoksisilin klavulinik asit, sefalosporin grupları, makrolidlerden biri hekim önerisine göre kullanılmalıdır. Penisilin alerjisi mutlaka sorgulanmalıdır.

Tedavi edilmemiş veya etkin tedavi olmamış bademcik enfeksiyonundan sonra peritonsiller apse (bademcik apsesi), akut romatizmal ateş(ateşli romatizma), akut poststreptokoksik glomerulonefrit (böbrek bezi iltihabı) görülebilmektedir.

Doç. Dr. Şenol CİVELEK